Dr. Firtkó Tibor

2004-ben végeztem a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán. Azóta folyamatosan jogászként dolgozom, 2014. október 1. óta ügyvédként, amelyet 3 év jogtanácsosi tevékenység előzött meg az energetikai szektorban. Pályám során következetesen választottam speciális jogterületeket, mint például energiajog, közbeszerzési jog, adatvédelem, média- és reklámjog.
A fenti jogi témák kezelése sajátos szemléletet igényel, így az ezeken a területeken szerzett tapasztalataimnak köszönhetően a munkámat üzleti szemlélettel átszőtt, egyedi probléma megközelítés jellemzi. Jogi állásfoglalások, szerződések készítése és jogszabály kutatás mellett peres gyakorlattal és az illetékes hatóságok előtti lobbi és képviseleti tapasztalattal rendelkezem.
Az utóbbi időben az energiajogi feladatoknak van kiemelt szerepe a praxisomban, amely megkeresések teljesítése során a felhasználók érdekeit képviselem és érvényesítem az üzleti és bírósági tárgyalások során. A szakmai tevékenységem másik meghatározó területe a digitalizációhoz kapcsolódó jogvédelem, amely szakterületet több kollégámmal közösen végezzük. A bemutatott szaktudást és szemléletet a Németh és Társai Ügyvédi Társulás tagjaként különösen hatékonyan alkalmazom a hozzá forduló Ügyfelek számára végzett jog- és érdekérvényesítés során.


Szakterületek

NÉMETH ÉS TÁRSAI
Ügyvédi Társulás

Bemutatkozás
Munkatársak
Szakterületek
Publikációk